Blog

RSS

پروپوزال آماده اتاق عمل + دانلود

16 Apr 2019

اگر قصد دانلود پروپوزال آماده اتاق عمل و سایر نمونه های پروپوزال مرتبط با رشته های پزشکی هستید میتوانید با کلیک روی لینک ادامه مطلب دسته بندی نمونه های پروپوزال آماده اتاق عمل و .. را که جمعا مشتمل بر 75 نمونه هستند را مشاهده کرده و از میان آنها نمونه مناسب را انتخاب کرده و دانلود نمایید.

جهت دانلود پروپوزال کلیک کنیــــــــــد

جهت دانلود مقاله بیس ترجمه شده کلیک کنید

دانلود پروپوزال و مقاله بیس رشته حقوق

15 Apr 2019

پروپوزال مقاله حقوق

 

انجام پابان نامه حکم فقهی در محرمانگی درمان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تاثیر فقر اقتصادی بر میزان جرایم در مناطق شوش و دروازه غار

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع سطح تحصیلات در مناطق شوش و دروازه غار

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع پایگاه اجتماعی و ارتکاب جرم در مناطق شوش و دروازه غار تهران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع رویکرد قانون ایران به داوری بین المللی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ماده 7 قانون داوري تجاري بین المللی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع موضع قانون ايران در مورد قانون حاكم برماهيت داوري

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع نقش دادگا ههای داخلی در داوری تجارت بین المللی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق جرم شناسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تاثیر بزه دیده بر شکل گیری مناطق جرم خیز

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تاثیر مسائل اقتصادی بر ریخت جرایم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق جرم و بزه کاری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع کارشناسی ارشد حقوق ارتکاب جرم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق ارتکاب جرم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارشد فن آوری طلاعات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع فن آوری طلاعات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق بزه کاری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ادبیات شاملو

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع دکتری روانشناسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارشد نانو کامپوزیت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق مال

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارشد

 مقاله بیس حقوق 2019 با موضوع حقوق اقسام ضمانت

مقاله بیس حقوق 2019 با موضوع حقوق ضمان عقدی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق بانکداری اسلامی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق ضمانت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق ضمان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ضمانت در بانکداری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق انفساخ

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق فسخ قرار داد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق غیر قابل پیش بینی

پروپوزال حقوق حبس

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق جزا عدم اجرا

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق قانونگذار

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق حق زیاندیده

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق عدم اجرای قانون

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق عدم اجرا

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق مفهوم نقض

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق نقض قرار داد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تمیز مصادیق مشتبه بین مسئولیت قراردادی و قهری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مسئولیت قراردادی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جبران خسارت ناشی از قرار داد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جبران خسارت

انجام پابان نامه قرار داد بین الملل

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع رشته حقوق بین الملل

تحقیق پروپوزال مقاله حقوق با موضوع ارشد فقه و حقوق

مقاله بیس فقه و حقوق

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ادبیات عرب

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ادبیات فارسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ادبیت محمد حجازی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع شعر حافظ

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع کارشناسی ارشد حافظ شناسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حافظ

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ادبیات حافظ شناسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع پرتو درمانی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع پزشکی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع علوم پزشکی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع زبان شناسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع عطار نیشابوری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع دکتری ادبیات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارشد ادبیات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ادبیات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع معدن

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق ضمانت اجرای نقض حقوق سهامداران در شرکتهای سهامی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع رشته مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مدیریت نقش راهبرد در پیشرفت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع و تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع کارشناسی ارشد مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارشد فوری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع و تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارشد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع رشته اقتصاد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع فرسودگی شغلی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع هوش مدیران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع علوم هوایی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع علوم هوایی یاتا

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع یاتا

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوعخ موضوعات حسابداری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جامعه شناسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع کامپوزیت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوعپروژه پايان دوره كارداني رشته اقتصاد كار و بهره وري درباره پول وبانكداري

پایان نامه ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع|ساختار تشكيلاتي بيمه نظام خدمات بيمه اي در ايران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع|تجلي اوصاف امام علي (ع) در ادب فارسي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع|افسردگي درزنان

دانلود پروپوزال حقوق با موضوع اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع|اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

تحقیق پروپوزال حقوق +  مقاله با موضوع| اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اشتغال و بیکاری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آشنايي با دانش آموزان استثنايي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اکپرسیونیسم انتزاعی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آفات و بیماری های مهم درخت بید

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اصلاح نباتات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آزمون تئوري رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ايران

تحقیق پروپوزا حقوق مقاله با موضوع آزادي اطلاعات و حريم خصوصي

تحقیق پروپوزال حقوق مقاله با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

تحقیق پروپوزال مقال حقوق ه با موضوع آرماگدون گرايي و تأثير آن بر سياست خارجي ايالات متحده آمريكا

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اعداد مقدس

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي به همراه واژه نامه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access در Visual Basic

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع EFQMموردبررسي در شركت ايرالكو

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مجازات قتل عمد در حقوق ایران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق عمومی و حقوق خصوصی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق تجارت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع کیفری اطفال

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قتل در حکم شبه وضرب و جرح

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع طلاق

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع شرط نتیجه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع سبب های تشدید مجازات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حذف دادسرا و تبعات آن

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع نظام قضایی آلمان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مسئولیت مدنی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قانون اساسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قانون مدنی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قاعده غرور

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع سقوط تعهدات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق جهانگردان در ایران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جرم قذف در ایران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ریشه های درونی تهمت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق بین الملل اسلامی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تناسب بین حق و تکلیف

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تعریف تفکیک

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق چیست

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارتباط اعتیاد و بزهکاری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع احکام طلاق رجعی در قرآن

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع گران فروشی و تعزیرات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع شرایط اساسی قراردادها

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قاچاق انسان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تجارت الکترونیک در روسیه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع چگونگی ارتباط در داخل سازمانها و مشاوره

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جهان آینده و رفتار سازمانهای پیشگام

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع رفتار مصرف کننده

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تئوری سلسله مراتب نیاز ها و ایجاد انگیزه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آزادی اقتصادی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اصول بازاریابی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مدیریت تولید در هزاره سوم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع چند توصیه برای آموزش مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تعارض و ناکامی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع برنامه ریزی CMP

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع استراتژی بازاریابی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اساس راهبرد منابع انسانی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع ارزش مدیریت استراتژیک

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع استراتژی سه جانبه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع پژوهش در مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تجارت الکترونیک

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مدیریت اقدامات ناب و چالشهای جهانی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اصول سرپرستی(فروش)

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اشتباهات مدیران منابع انسانی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع طرح ریزی توزیع نیازمندیها

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بررسی احکام سقط جنین

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اهمیت مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اصول مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تعریف مدیریت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مدیریت اسناد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مدیریت اثر بخش

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بررسی نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهای دانش آفرين

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جایگاه نفت در ایران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بیماری سارس چیست

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع شروع به جرم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مسئولیت جزایی اطفال

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع فقه زنان و مسئله برابری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع دعاوی قولنامه ای

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جرایم مطبوعاتی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع کلاهبرداری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين ناشی از زنا و وطی به شبهه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اصول عدالت ترمیمی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع معین بودن حکم دادگاه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع دیه اعضای مختلف بدن

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع پژوهش جامعه شناختی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع نقدی بر سرقفلی و کسب حق و پیشه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع سقوط حق حبس در قاعده ادغام

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تعداد شهود در دعاوی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قتل عمد

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع قصاص

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مفهوم ضمان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق خانواده

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آزادی فردی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع سرقفلی در حقوق

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع امنیت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | اقاله

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | بررسی مساله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جنایت علیه میت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جرایم سازمان یافته

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جرائم علیه اشخاص

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | انتخاب شهردار

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | انواع اسلامی عقود

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | اصول جدید استرداد مجرمین

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | اشخاص حقیقی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | اشخاص حقوقی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | ازدواج موقت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | ازدواج

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | ارکان جرم کلاه برداری کامپیوتری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | احاله در حقوق بین الملل

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | اجرای احکام و اصول اساسی اسلام

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع داده كاوي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تاریخچه جاده سازی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تاريخچه سيمان و كارخانه سيمان تهران

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تعمیر ونگه داری ساختمان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع جزای فروش مال غیر

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تعقیب و مراقبت در بازجویی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حسابداری دولتی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع استاندارد حسابداري تسعير ارز

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع استانداردهاي‌ حسابرسي‌

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع هماتوم های مغزی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع آزمون‌هاي حاملگي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع بازاريابي كروي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع اثر تبلیغات در اسنک چی توز

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع مهندسی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مراسم قالیشویان اردهال

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جوانان و اوقات فراغت مجازي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | تجارت بین الملل

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مستند جنجالی پوشش بانوان قسمت دوم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مستند جنجالی پوشش بانوان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع تبلیغات جنجالی شرکت پژو

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | تاریخچه مارک شنل

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جزوه حقوق تجارت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | بازاریابی غیر اخلاقی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | تجارت بین المللی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | تاریخچه مارک Gucci

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | بیع سلف

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | بانکداری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | ارائه مدلی از سیستم JIT ( تولید به هنگام )

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | بانكها در گردونه خصوصي سازي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | پمپ هاي پره اي

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | فقر

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | فقر و تورم

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | فقر و توسعه شهری

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | لباس فضانوردی

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | تولد تا مرگ ستارگان

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | جامعه شناسی،ایل وعشایر

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مراحل تولید قند

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ و حديث‌

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | مشکلات و معضلات جوانان در جامعه

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | انواع مهاجرت

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع | نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام

نمونه سوالات و منابع آزمون مرحله اول تا چهارم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

8 Apr 2019

آزمون مرحله اول تا چهارم دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

بروزترین و کاملترین مجموعه محتوا ( منابع آزمون ) و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند را برای شما تدارک دیده ایم , با نزدیک شده به آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش و در راستای کمک به افرادی که در این آزمون شرکت کرده اند و قرار است از 22 تا 24 فروردین ماه در آزمون مرحله اول شرکت کنند سایت تخصصی ضمن خدمت فرهنگیان ایران زمین اقدام به تهیه بسته بسیار کاملی کرده است

این مجموعه حاوی منابع آزمون ضمن خدمت تربیت فرزند , نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند برای آزمون مرحله اول تا چهارم , بازخورد فیلم ها , تحلیل محتوای منتشر شده و برجسته کردن قسمت های بالقوه برای طرح سوال و... کرده است که شما همینک میتوانید برای مشاهده اطلاعات کاملتر و دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده روی دکمه زیر کلیک کرده و این بسته را دانلود نمایید.

همینک میتوانید برای دانلود این مجموعه کامل و بروزشونده سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت روی دکمه زیر کلیک کنید.

سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

توجه داشته باشید که این فایل هم حاوی نمونه سوالات و منابع آزمون منتشر شده تا زمان دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند میباشد و هم حاوی لینک های دانلود موارد بروزرسانی و سوالات آزمون واقعی در روز ازمون .. بنابراین اصلا مهم نیست شما چه زمانی این بسته را دانلود کنید .. تا پایان آزمون مرحله نهایی شیوه های تربیت فرزند و پایان آزمون های جبرانی آن سوالات و منابع آن را دریافت خواهید کرد.

 

سوالات آزمون مرحله اول

سوالات آزمون دوم شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده

نمونه سوالات و منابع آزمون سوم ضمن خدمت تربیت فرزند

سوالات و منابع کامل برای آزمون نهایی شیوه های نوین تربیت فرزند + سوالات آزمون های جبرانی 4 مرحله

 

مشخصات بسته دانلودی حاوی نمونه سوالات دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

بصورت کلی این بسته دانلودی قبل از آزمون مرحله صرفا حاوی نمونه سوالات و منابع ازمون ( محتوای متنی جلسات ) میباشد که بلافاصله بعد از شروع زمان آزمون سوالات واقعی آزمون تربیت فرزند مرحله در روز های 22 فروردین , 23 فروردین و 24 فرودین جداگانه استخراج شده و به بسته دانلودی اضافه خواهد شد.

این بسته صرفا مختص آزمون اول شیوه های نوین تربیت نمیباشد بلکه کلیه مراحل 4 گانه آزمون و همه محتوا های منتشر شده جلسات و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند را شامل میشود.

هم اکنون که در مرحله اول آزمون هستیم مشخصات بسته دانلودی به شرح ذیل میباشد.

محتویات قابل دانلود:

بیش از 340 نمونه سوال استخراج شده از فیلم های مربوط به آزمون اول

محتوای متنی جلسات دوم , سوم و چهارم برای آزمون اول

فایل حاوی لینک های دانلودی سوالات جدید و واقعی مرحله اول در روزهای آزمون

فایل حاوی لینک های دریافت بروزرسانی سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

فایل تحلیل محتوا و برجسته سازی نکات کلیدی و موارد بالقوه برای طرح سوال

نحوه بروزرسانی سوالات شیوه های نوین تربیت فرزند

شما هر زمانی که فایل بسته سوالات را دریافت کنید در کنار فایل منابع و سوالات شیوه های نوین تربیت فرزند یک فایل حاوی لینک های دریافت بروزرسانی ها را هم دریافت میکنید. بروزرسانی ها و موارد اضافه شده روزانه را میتوانید با کلیک روی لینک های بروزرسانی هر زمان بخواهید دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهیــــد.

در صورت دانلود آیا به سوالات آزمون واقعی روزهای آتی دسترسی خواهیم داشت ؟

جواب این سوال بله است .. سیستمی کهطراحی شده به گونه ای است که از قبل آدرس هایی بصورت پیشفرض برای دانلود سوالات واقعی آزمون های مرحله اول , مرحله دوم و مرحله سوم و آزمون نهایی ایجاد شده است و در داخل فایل دانلودی این آدرس ها و روز و ساعت دانلود  بصورت کامل توضیح داده شده است و فقط کافی است در روزها و ساعات تعیین شده روی لینک های دانلودی که دریافت کرده اید کلیک کنید تا سوالات جدید را دریافت نمایید.

همینک میتوانید برای دانلود این مجموعه کامل و بروزشونده سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت روی دکمه زیر کلیک کنید.

پروپوزال تکمیل شده رشته مدیریت بازرگانی

5 Apr 2019

پروپوزال مدیریت بازرگانی

پروپوزال تکمیل شده رشته مدیریت بازرگانی

شک به دل خود راه ندهید. آنچه که حس شما در مورد نوشتن و انجام پروپوزال می گوید را برای آماده کردن آن بکار بگیرید. پر کردن پروپوزال های رشته های مختلف مدیریتی مانند بیمه، تحول، دولتی و صنعتی خیلی سخت نمی باشد فقط باید نمونه ای از آن را در اختیار داشته باشید. با داشتن یک تمپلیت از پروپوزال رشته خودتان اگر جهانگردی هستید و یا منابع انسانی یا رسانه مشغول بکار شوید و بنویسید. این کار خیلی هم برای مالی ها یا مدیریت بازرگانی سخت نمی باشد. فقط از راهنمایی های افراد خبره غافل نشوید.

پروپوزال مدیریت بازرگانی

بیایید با هم صادق باشیم. شاید در ابتدای راه فکر کنید که به هیچ عنوان نمی توانید یک پروپوزال را تکمیل کنید و آمادگی آن را ندارید. شاید خیلی اشتباه حدس نزده باشید ولی می توان مطالعاتی داشت که به هدف مورد نظر نزدیک شد. مطالعات دانشگاهی روش تحقیق و آمار می تواند به افراد در هر رشته ای کمک کند تا بتوانند گلیم خویش را از آب بیرون بکشند. کسب تجربه با یک نمونه پروپوزال رایگان مدیریت می تواند اساس کار باشد. پس سعی خود را بکنید و در این بین از راهنمایی های دلسوزانه اساتید راهنما غافل نشوید! اگر وقت بیشتری داشتید مطالعات آزاد در مورد روش های تحقیق و موضوع خودتان را از دست ندهید.

همچنین برخی موسسات هستند که می توانند برای انتخاب موضوع شما برای تز نهایی مشاوره بدهند و همچنین به صورت رایگان کارهای کمکی برای شما بکنند. شناخت اینگونه موسسات یا افراد می تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد طرح نهایی شما داشته باشد و قطعا به بالا رفتن آگاهی پژوهشی شما کمک می کند.

پروپوزال تکمیل شده رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال مدیریت بازرگانی

از قدیم گفتن کار رو باید به دست کاردون بسپاری. برای مشاوره رایگان پروپوزال و پایان نامه هم یک کاردون واقعی در کشور هست. یه آقای دکتری که سرش برای انجام پروپوزال و پایان نامه و آماده کردن اون درد می کنه و به همه مسائل روش تحقیق و نرم افزارها وارده و خلاصه اینکه با سن نه چندان زیادش ته قضیست. سوالی رو اگه نتونست جواب بده و به روشی تسلط نداشت من شخصا این نوشته رو بر می دارم!!! زیاد ازش تعریف نمی کنم که تبلیغات نشه! چه جوری می تونی باهاش تماس بگیری؟ کاری نداره! این شمارشه: ۰۹۱۹۶۳۵۷۶۶۰ دکتر نوایی . بخصوص دانشجویان دکتری هر چی دوست داشتن می تونن ازش بپرسن و مشاوره بگیرن. امیدوارم بدردتون بخوره. ما که خیلی ازش استفاده کردیم و عالی بود.

دانلود پروپوزال روش تحقیق

5 Apr 2019

پروپوزال روش تحقیق

 

چگونه نمونه پروپوزال روش تحقیق را آماده کنیم ؟

یکی از راه هایی که فرد می تواند خود را از لحاظ سطح علمی مورد ارزیابی قرار دهد، ارائه پروپوزال است. پروپوزال دارای مراحل مختلف و متنوع است . پروپوزالی خوب است که علاوه بر پیروی از این مراحل ، بتواند قابل پیشرفت و تغییر باشد. در این صورت، به شکل کاربردی نیز مطرح خواهد شد. مهم ترین بخش یک کار تحقیقی ، روش تحقیق می باشد . این روش در واقع طرح اولیه و پیشنهادی می باشد و با نتیجه نهایی متفاوت است. مانند ان است که یک معمار ساختمان ، طرح اولیه ساختمان را قبل از ساخت ارائه دهد و یک مهندس خبره بتواند بر اساس این طرح اولیه، ساختمانی را بنا کند. پس در ابتدا باید یک طرح اولیه نوشت . این نقشه در واقع یک راهنما است که فرد می تواند کار خود را بر اساس آن عملیاتی نماید. درست است که انتخاب موضوع و فرایند تکمیل پروژه را می توان به راحتی انجام داد، اما در واقع روش تحقیق به عنوان انتخاب یک روش درست و راهنمای مناسب برای انجام پروپوزال می باشد .

افرادی که به دنبال نوشتن پروپوزال برای دکترا هستند ، با یک وضعیت چالش بر انگیز مواجهند. پروپوزال دکتری در واقع یک تعریفی از پروژه پیشنهادی است که با توجه به سوال و رویکرد مسئله، می تواند نتایج مفیدی را به همراه داشته باشد. در پروپوزال های دکتری باید از اساتید بالقوه و حامیان مالی مناسب استفاده کرد تا در نهایت بتوان از این پروپوزال، به عنوان یک پیشنهاد کاربردی و اشتغال زا بهره برد. همچنین پروپوزال های دکتری می توانند نشان دهنده سطح علمی و میزان تلاش پژوهشگر در حوزه فعالیت خود باشند. پروپوزالی خوب است که با پیشرفت کار بتوان آن را تغییر داد و بهبود بخشید . بنابراین نیاز است تا فرد بتواند مراحل انجام آن را به دقت سپری کند .

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد

پروپوزال روش تحقیق ارشد از قسمت های مختلفی تهیه شده است که در ادامه خواهد آمد .

نخستین مرحله ، انتخاب عنوان می باشد که لازمه هر کار تحقیقی است . بدون عنوان ، تحقیق هیچ معنایی ندارد . در واقع چیزی که در عنوان مطرح می شود ، نتیجه نهایی را نشان خواهد داد .

مرحله بعدی ، اصطلاحات و واژه ها هستند که باید به طور فنی و مختص همان موضوع پروپوزال باشند و با توجه به منابع اصلی ، برای آن ها تعریفی ارائه شده باشد .

مرحله بعدی، شرح و بیان مسئله تحقیق است. در این مرحله، یکی از سوالات و دغدغه های پژوهشگر مطرح می شود و او علل ها را ریشه یابی می کند و سپس در صدد حل آن ها بر می آید.

مرحله اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز مهم است . در این مرحله ، اهمیت موضوع تحقیق مشخص می شود و ضرورت انجام آن به اطلاع مخاطب می رسد .

در پروپوزال روش تحقیق ارشد ، پیشینه تحقیق از مراحل بسیار مهم است . در این مرحله لازم است تا پژوهشگر به سوابق و اسناد و مدارک موضوع تحقیق اشاره کرده تا آگاهی افراد را گسترش دهد .

در ادامه پژوهشگر می تواند به بیان سوالات تحقیق خود بپردازد تا بتواند به تحقیق خود ، جهت بدهد . این سوالات باید مستقیما راجع به اهداف تحقیق باشند .

در ادامه یک فرضیه مطرح خواهد شد که در واقع حدس و گمانی است که محقق درباره راه حل این سوالات بدان می پردازد .

در مرحله آخر نیز نتیجه تحقیق و کاربرد آن ، مطرح می شود که می تواند به خیلی از سازمان های درگیر این مسئله ، اشاره نماید .

پروپوزال حسابداری

5 Apr 2019

روش های صحیح دانلود رایگان پروپوزال حسابداری :

دانلود رایگان پروپوزال یکی از عناوینی است که بارها و بارها توسط دانشجویان مقطع ارشد و دکتری حسابداری جستجو می‌شود. افرادی که وارد این مقاطع تحصیلی می‌شوند بیشتر زمان خود را صرف تحقیق روی موضوعات مختلف می‌کنند و پروپوزال و پایان نامه برای آن‌ها بسیار بار ارزش‌تر از درس‌های تئوری است . اگر دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی هستید یا در مقطع دکتری ادامه تحصیل می‌دهید ، بی‌شک عنوان‌هایی مانند نمونه پروپوزال ، دانلود پروپوزال و ... را در اینترنت جستجو کرده‌اید . برخلاف دوران کاردانی و کارشناسی که درس‌های تئوری از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و واحدهای عملی درس‌ها تنها در چند واحد آزمایشگاهی خلاصه می‌شوند، در مقاطع تحصیلی بالاتر باید بیشترین زمان تحصیل خود را صرف تحقیق و بررسی موضوعات مرتبط با رشته خود نمایید ؛ زیرا یک دانشجوی ارشد یا دکتری با وجود این که در مقاطع تحصیلی قبلی درس‌های زیادی را گذرانده است به خوبی با مطالب تئوری در حوزه‌ای که در آن تحصیل می‌کند آشنا است و اکنون نوبت آن رسیده که هر آنچه را تنها در قالب درس‌های دانشگاهی و کتاب و جزوه‌های مختلف آموخته است به کار بگیرید و شاخه جدیدی از علم را گسترش دهد .

به همین دلیل پس از گذراندن تعدادی واحد تئوری در این دو مقطع تحصیلی باید وارد بخش پروپوزال نویسی شوید . دانشجو در قالب پروپوزال موضوعی که می‌خواهد درباره آن تحقیق کند و چگونگی انجام کار را بیان می‌کند و زمان بندی که برای هر مرحله از کار را در نظر گرفته لحاظ می‌کند .

به ظاهر نوشتن پروپوزال چندان دشوار هم به نظر نمی‌رسد ، اما در واقعیت نگارش پروپوزال سخت‌ترین قسمت یک کار تحقیقاتی است؛ زیرا هنگام انجام پایان نامه باید به هر آنچه در این سند بیان شده عمل کنید. در اصل پروپوزال فونداسیون اصلی پایان نامه ارشد و دکتری را تشکیل می‌دهد . یک پروپوزال ضعیف توسط شورای آموزش دانشکده تایید نخواهد شد و یک پروپوزال پیچیده نیز شما را در چرخه‌ای قرار می‌دهد که هرگز نمی‌توانید از آن خارج شوید و همین امر سبب می‌شود که رویای روزهای دفاع از پایان نامه را تنها در خواب ببینید . در این مرحله حتی برخی از افراد از ادامه تحصیل منصرف می‌شوند و قید مدرک ارشد یا دکتری را علیرغم این که زحمت زیادی برای آن متحمل شده‌اند می‌زنند . دانلود پروپوزال به شما  کمک می‌کند تا اولین قدم‌های شروع نگارش پایان نامه را عاقلانه‌تر بردارید و هرگز با این مشکلات مواجه نشوید .

 

دانلود پروپوزال حسابداری به صورت رایگان ، اولین قدم برای نگارش یک پایان نامه باکیفیت

اگر درباره پروپوزال نویسی هیچ دانشی ندارید یا هیچ نمونه مشابهی را نتوانسته‌اید تاکنون پیدا کنید که به موضوع ایده آل شما نزدیک باشد ، در بین  روش‌های دانلود پروپوزال بهتر است از گزینه دانلود رایگان پروپوزال استفاده کنید .

 با تایپ این کلمه در موتورهای جستجو لیست بلند بالایی از پروپوزال‌های نوشته شده برای رشته‌های مختلف پیش روی کاربر باز می‌شود که گاه سبب سردرگمی بیشتر وی گردد .

به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم در کنار عنوان دانلود رایگان پروپوزال نام رشته تحصیلی دانشگاهی خود را ذکر کنید تا تنها پروپوزال‌هایی که مرتبط با شناخته تحصیلی شما هستند قابل مشاهده باشند. در میان این پروپوزال‌ها می‌توان مواردی را پیدا کرد که جهت راهنمایی نگارش پروپوزال برای دانشجو مفید هستند و دانشجو را از ظلمتی که در آن گرفتار شده نجات می‌دهند .

اما اگر می‌خواهید پروپوزالی که استفاده می‌کنید از بین پروپوزال‌های تصویب شده در دانشگاه‌های معتبر بوده و از بین بهترین پروپوزال‌ها انتخاب شده باشد. به شما پیشنهاد می‌کنیم خرید پروپوزال را به جای دانلود پروپوزال به صورت رایگان مد نظر داشته باشید؛ زیرا با پرداخت مبلغی اندک می‌توانید یکی از بهترین پروپوزال‌ها را در حیطه تحصیلی خود به دست بیاورید و دانش کامل‌تری برای شروع نگارش پروپوزال و ساختار بندی پایان نامه اصلی خواهید داشت .

پروپوزال مدیریت

5 Apr 2019

دانلود نمونه های پروپوزال آماده مدیریت بازرگانی

 

اهمیتی که کارهای پژوهشی از جمله پروپوزال و پایان ­نامه و پروژه ­های مختلف دارد ، بیش­تر دانشجویان ، مدیران و آن­ هایی که در مقاطع بالاتر تحصیلی در رشته­ های مختلف مثل : مدیریت تحصیل می­ کنند را در این فکر می­ گذارد که بیایند از الگوهایی استفاده کنند که یک مقدار کمک بکند به روند پژوهشی آن­ها ، وقتی فرد دانشجویی در رشته­ ی مدیریت می­ آید از یک نمونه پروپوزال مدیریتآماده استفاده می­ کند ، آن را مطالعه می­ نماید با بخش­ های مختلف آن مثل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، پیشینه ، هدف ، روش اجرا ، رفرنس­ نویسی آشنا می­ شود ، این می­ تواند خیلی کمک کند به دانشجو تا این­ که پروپوزال اصلی خودش و پایان­ نامه­ اش را راحت­ تر بنویسد . امروزه بیش­تر نمونه پروپوزال­ ها در رشته­ هایی مثل مدیریت ، روان­شناسی ، حسابداری و سایر رشته­ ها از سایت­ های معتبر مثل سایت آسان­ داک می­ تواند دانلود بشود با قیمت­ های بسیار عالی تهیه و مطالعه و تجربه کسب بشود . همیشه این­طوری نیست که این مطالب آماده و پروپوزال نمونه­ آماده بخواهد تاثیر منفی داشته باشد ، یا خدای ناکرده فرد را به حالت تنبلی وادار نماید .

دانلود پروپوزال مدیریت

بلکه برعکس می­ تواند یک محرکی باشد که به دانشجو بگوید که خیلی هم کار سختی نیست و می­ تواند انجام بدهد . و فقط احتیاج دارد تا نمونه­ ای را ببیند تا بتواند دست به کار بشود و آن را بنویسد . در این زمینه نمونه پروپوزال­ های روان­شناسی ، نمونه پروپوزال حسابداری و بعضی پروپوزال­ های نمونه­ ی کامپیوتر و سایر رشته­ ها دارای بخش­ هایی هست که تمام دانشجویان با هر مدرکی که دارند در سطح کارشناسی ارشد و دکتری برای نوشتن پایان­ نامه به آن نیاز دارند باید مطالعه بکنند . خیلی موضوعات متنوعی در گرایش­ های مختلف مدیریت ؛ مثل نمونه پروپوزال مدیریت مالی ، پروپوزال نمونه­ ی مدیریت بازرگانی ، نمونه پروپوزال استراتژیک ، نمونه پروپوزال مدیریت دولتی ، صنعتی ، DBA  و سایر رشته­ ها را می­ توانند بگیرند حتی با مقاله Base اش و آن­ها را مطالعه کنند تا بتوانند تجربه کسب کنند و در این صورت است که فقط می­ توانند یک کار خیلی جامعی را تحویل بدهند و این مطمئنا می­ تواند به سود دانشجو باشد .

مقاله ترجمه شده بانکداری آنلاین : رشته مدیریت بازرگانی

5 Apr 2019

 مقاله ترجمه شده بانکداری

دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر بر استفاده از خدمات بانکداری آنلاین

عنوان فارسی :

عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات بانکداری آنلاین

عنوان انگلیسی :

Factors affecting Palestinian customers’ use of online banking services

کلمات کلیدی :

  وفاداری الکترونیکی؛ اعتماد الکترونیکی؛ نگران مشتریان از حریم خصوصی؛ ارزش مشتریان برای شخصی سازی آنلاین؛ تمایل به پذیرش فناوری؛ فناوری و رهبری؛ استفاده از خدمات بانکداری آنلاین؛ مشتریان فلسطینی

درسهای مرتبط :

مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27 نشریه : Emerald
سال انتشار : 2019 تعداد رفرنس مقاله : 168
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
شبیه سازی مقاله : انجام نشده است. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی
مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی
انجام نشده است

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

فهرست مطالب

1. مقدمه 2. پیشینه نظری و توسعه فرضیات 3. روش تحقیق 4. نتایج 5. بحث و بررسی 6. محدودیت ها و تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی

Purpose - The purpose of this paper is to examine factors that affect Palestinian customers’ use of online banking services. Design/methodology/approach - An empirical study was conducted using a questionnaire in order to test the hypotheses. The questionnaire was distributed to 500 respondents selected by the participating banks. A total of 369 complete questionnaires were returned. The study’s independent variables include technology adoption propensity, customers’ value for online personalization, customers’ privacy concern, e-trust, technological leadership and loyalty. Palestinian customers’ usage of online banking services is the dependent variable. Findings - The results of the model tested clearly suggest that the use of online banking services is influenced, respectively, by the technological leadership, e-trust, e-loyalty, customers’ value for online personalization, customers’ concern for privacy and propensity of technology adoption. Finally, this paper suggests that policy makers should develop a prioritized hierarchy of actions in developing the effective use of bank’s online services, based on the t- and p-values of the latter mentioned factors. Research limitations/implications - One limitation of the study is relying on self-reported cross-sectional data collection, rather than longitudinal surveying. Despite such limitation, the study provides the Palestinian banking sector with recommendations to promote online banking services based on the empirically identified factors affecting such service adoption. Practical implications - Palestinian banks should promote the adoption of online banking services by supporting personalization of services, privacy and trust. Customers should always be informed that their bank is among the first banks to introduce the latest state-of-the-art online services. Technology innovative and diverse online services should be offered by banks to attract customers. Originality/value - Although numerous research studies have studied the factors affecting customers in using electronic and online banking services, few studies have considered such usage in the developing countries, such as Arab countries in general and Palestine in particular. This is the first study to examine the factors affecting the adoption of online banking services in Palestine. This study provides empirical evidence to fill in the gap by providing a deeper understanding of the factors affecting the usage of online banking services in the country. The findings of this study can help decision makers in the Palestinian banks to develop practical plans that might accelerate and expand the adoption of online banking emphasizing personalized and trusted services offered with high level of security and privacy.

ترجمه نمونه متن انگلیسی مقاله بانکداری

هدف: هدف این مقاله، بررسی عوامل موثر بر استفاده مشتریان فلسطینی از خدمات بانکداری آنلاین است. طراحی/روش پژوهش/رویکرد: یک مطالعه تجربی با استفاده از یک پرسشنامه جهت آزمون فرضیه ها انجام شد. پرسشنامه بین 500 پاسخگر انتخاب شده توسط بانک های شرکت کننده، توزیع شد. در مجموع 369 پرسشنامه کامل برگردانده شد. متغیرهای مستقل مطالعه شامل میل به بکارگیری فنآوری، ارزش مشتریان برای سفارشی یا شخصی سازی آنلاین، نگرانی های حریم خصوصی مشتریان، اعتماد الکترونیک، رهبری فنآوری و وفاداری بودند. استفاده مشتریان فلسطینی از خدمات بانکداری آنلاین، متغیر وابسته است. یافته ها: نتایج این مدل آزمون شده بوضوح بیان می کنند که استفاده از خدمات بانکداری آنلاین به ترتیب تحت تاثیر رهبری فنآوری، اعتماد الکترونیک، وفاداری الکترونیک، ارزش قائل شدن مشتریان برای شخصی سازی آنلاین، نگرانی های حریم خصوصی مشتریان و میل به بکار گیری فنآوری، قرار گرفتند. در آخر، این مقاله بیان می کند که سیاست گذاران باید یک سلسله مراتب اولویت بندی شده از اقدامات در توسعه استفاده موثر از خدمات آنلاین بانک، براساس مقادیر t و p عوامل ذکر شده در آخر، ابداع کنند. محدودیت ها/دلالت های پژوهش: یکی از محدودیت های این مطالعه اتکا به گردآوری داده های مقطعی خوداظهاری بود نه مطالعات طولی. علیرغم چنین محدودیتی، مطالعه حاضر برای بخش بانکداری فلسطین، توصیه هایی برای ارتقای خدمات بانکداری آنلاین براساس عوامل شناسایی شده با تحقیقات تجربی که بر بکار گیری چنین خدماتی موثر می باشند، فراهم می کند. دلالت های عملی: بانک های فلسطینی باید اتخاذ و بکارگیری خدمات بانکداری آنلاین را با پشتیبانی از سفارشی سازی خدمات، حریم خصوصی و اعتماد، ترویج دهند. مشتریان همیشه آگاه و مطلع باشند که بانکشان از جمله اولین بانکهایی است که جدیدترین خدمات نوین آنلاین بانکداری را ارائه می دهند. خدمات آنلاین نوین و متنوع فنآوری باید توسط بانک ها برای جذب مشتریان ارائه شوند. اصالت/ارزش: با اینکه مطالعات پژوهشی متعددی، عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک و آنلاین را مطالعه کرده اند، اما مطالعات اندکی چنین کاربردی را در کشورهای در حال توسعه، مانند بطور کل کشورهای عربی و بطور خاص فلسطین، را مورد ملاحظه قرار داده اند. این اولین مطالعه ای است که عوامل موثر بر استفاده از خدمات بانکداری آنلاین در فلسطین را ارزیابی می کند. این مطالعه، شواهد تجربی برای رفع خلاء های پژوهشی، با فراهم کردن درک عمیق تر از عوامل موثر استفاده از خدمات بانکداری آنلاین در این کشور، را ارائه می دهد. یافته های این مطالعه می تواند به تصمیم گیرندگان در بخش بانکداری فلسطین کمک کنند تا برنامه های عملی که می توانند بکار گیری بانکداری آنلاین با تاکید بر خدمات شخصی و مورد اعتماد ارائه شده با سطح بالایی از امنیت و حریم خصوصی، توسعه دهند، را شتاب و گسترش دهند.

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش اطلاعات حسابداری منابع انسانی در بهبود ارزش سازمانی

5 Apr 2019

پروپوزال حسابداری

دانلود پروپوزال حسابداری : مطالعه ای بر نقش اطلاعات حسابداری منابع انسانی در بهبود ارزش سازمانی

عنوان فارسی :

مطالعه ای بر نقش اطلاعات حسابداری منابع انسانی در بهبود ارزش سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های بورس تهران)

عنوان انگلیسی :

A Study on the Role of Human Resource Accounting Information in Improving Organizational Value (Case Study: Tehran Stock Exchange Companies)

رشته های مرتبط :

  حسابداری

درسهای مرتبط :

روش تحقیق و نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری برای پایان نامه

اصول نگارش پروپوزال حسابداری : رعایت شده و بر طبق استانداردهای وزارت علوم تهیه شده است سال تهیه : 1397
فرمت تهیه : ورد (قابل ویرایش) و پی دی اف (pdf) کیفیت نگارش : طلایی

فهرست مطالب

1. بیان مساله 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 3. پیشینه تحقیق 4. اهداف تحقیق 5. فرضیه های تحقیق 6. مدل تحقیق 7. سوالات تحقیق 8. تعریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی 9. بیان جنبه نوآوری تحقیق 10. روش تحقیق 11. منابع

شرح موضوع

یکی از وظایف اصلی که دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد دارند، نگارش پروپوزال می باشد، که مرحله اول نگارش پایان نامه محسوب می گردد و می توان گفت که مهم ترین مرحله نوشتن پایان نامه نیز، همین پروپوزال است. مطمئنا نگارش آن نیز آسان نیست و قرار هم نیست که آسان باشد، در همین راستا دانشجویان ممکن است با یک سری مشکلات در این زمینه روبرو گردند، مخصوصا ساختارهای استانداردی که توسط دانشگاه ها ارائه شده و این تحقیق باید منطبق با این استانداردها نوشته شود. بدین منظور، یکی از راه حل های پیشنهادی برای یادگیری این ساختارها، مطالعه چندین پروپوزال می باشد که به طور استاندارد نوشته شده اند. همچنین مطالعه پروپوزال های مختلف می تواند زمینه ساز ایده های تحقیقاتی جدیدی برای انتخاب موضوع مناسب برای اهداف دانشگاهی باشد.

این پروپوزال نیز با همین هدف در اختیار شما قرار گرفته و برای پایان نامه ای تحت همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آماده شده است. ساختارهای مورد نظر، از جمله مدل مفهومی، جامعه آماری، ابزارهای پژوهشی و روش تحقیق در آن رعایت شده اند. موضوع مورد بحث در این پروپوزال مربوط به “حسابداری منابع انسانی” می باشد که در ادامه به شرح مختصری از آن اکتفا کرده ایم.

حسابداری منابع انسانی، فرآیند شناسایی و گزارش دهی سرمایه گذاری های انجام شده در منابع انسانی یک سازمان است که در حال حاضر در شیوه های حسابداری متداول، مورد توجه قرار نگرفته است. این تعمیم یافته اصول حسابداری استاندارد است. سنجش ارزش منابع انسانی می تواند به سازمان ها در مستند سازی دقیق دارایی های خود کمک کند.

قسمت هایی از پروپوزال ارشد حسابداری

در ادامه این نمونه آماده پروپوزال ارشد حسابداری میخوانید : 

فرآیند منابع انسانی برای برآورده کردن تعدادی از اهداف درون سازمان، برقرار شده است. اینها شامل موارد زیر می باشند:

  1. فراهم کردن اطلاعات ارزش هزینه برای گرفتن تصمیمات مدیریتی صحیح و موثر در مورد استخدام، تخصیص، توسعه و حفظ منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی مقرون به صرفه
  2. نظارت موثر بر استفاده از منابع انسانی توسط مدیریت.
  3. داشتن تحلیل در مورد «دارایی انسانی» یعنی اینکه آیا چنین دارایی هایی حفظ می شوند، تخلیه می شوند یا ارزشمند تلقی می شوند.
  4. کمک به توسعه اصول مدیریت و تصمیم گیری مناسب برای آینده، با دسته بندی پیامدهای مالی شیوه های مختلف.
  5. بانک مقالات ترجمه شده و بیس برای پایان نامه سال 2019

مقاله ترجمه شده پردازش تصاویر مامو گرافی با شبکه عصبی و تشخیص سرطان پستان

5 Apr 2019

پردازش تصاویر ماموگرافی با شبکه عصبی

با گسترس بیماری ها به ویژه سرطان در بین افراد، نیاز به استفاده از تکنولوژی های روز در درمان و تشخیص به موقع سرطان امری ضروری است. طبق آمارهای سازمان های جهانی، سرطان پستان در میان بانوان یکی از رایج ترین سرطان ها است که سالانه مبالغ زیادی برای درمان آن هزینه می شود که باتشخیص یه موقع می توان تا حد زیادی از صرف این هزینه ها جلوگیری کرد.

یکی از ابزار های تشخیص سرطان پستان استفاده از تصاویر ماموگرافی است. پردازش تصاویر پزشکی یکی از ابزارهای بسیار مهم در تشخیص و طبقه بندی درست توده است. در این پروژه برای تشخیص و طبقه بندی سرطان پستان در تصاویر ماموگرافی از روش پردازش تصویر و شبکه های عصبی استفاده شده است که با آموزش و یادگیری شبکه عصبی می توان با دقت بالایی توده را تشخیص داد.

این مقاله شامل سه بخش است که در آن روش شبکه عصبی ANFIS برای تشخیص توده استفاده شده است. این سه بخش شامل تشخیص ناحیه ROI  و پیش پردازش، استخراج ویژگی ها و کاهش ابعاد ویژگی و طبقه بندی با شیکه عصبی ANFIS است. تصاویر شامل دو دسته تصاویر بدون توده و با توده است که برای آموزش شبکه عصبی از آن ها استفاده خواهد شد.

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی ها در نرم افزار متلب نشان داده شده است. دقت روش پیشنهادی بیش از ۹۵ درصد است.

تشخیص سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

مقاله بیس و isi

شبیه سازی نرم افزاری با متلب : پخش بار نیوتن رافسون

5 Apr 2019

پروژه نرم افزاری متلب : پخش بار نیوتن رافسون

فایل کامل و آماده دانلود شبیه سازی نرم افزاری با متلب با موضوع پخش بار نیوتن رافسون : هدف از پخش بار در سیستم توزیع ایجاد شرایط کاری یک شبکه قدرت در حالت پایدار است. هدف اصلي از پخش بار پيدا کردن ولتاژ شين هاي مختلف و زاویه این ولتاژها مي باشد که با کمک اين ولتاژها می توان میزان توان هاي اکتيو و راکتيو در خطوط مختلف را براي شرايط بارگذاري در سیستم قدرت و شبکه توزیع مشخص کرد.

روش های مختلفی برای حل مسئه پخش بار در سیستم توزیع ازائه شده اند که از معروف ترین آنها می توان به روش پخش بار نیوتن رافسون، پخش بار پسرو پیشرو ، و پخش بار گوس سایدل اشاره کرد.

بر اساس ساختار شبکه و نوع نیاز کاربران باید روش پخش بار متناسب با آن در سیتستم مورد استفاده قرار گیرد. پخش بار بار گوس سایدل فقط برای شبکه های حلقوی قابل اجراست و برای شبکه های شعاعی همگرا نمی شود. در طرف دیگر پخش بار پسرو پیشرو فقط برای شبکه های شعاعی قابل استفاده می باشد ولی سرعت همگرایی بالایی دارد.  در عوض پخش بار نیوتن رافسون قابلیت حل هر دو شبکه شعاعی و حلقوی را دارد و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

پروژه نرم افزاری متلب

این پروژه نرم افزاری متلب دارای کد متلب پخش بار به روش نیوتن رافسون می باشد. اگر علاقه دارید تا روش پخش بار نیوتن رافسون را از صفر تا صد به صورت کامل یاد بگیرد و همچنین نحوه کدنویسی را به صورت خط به خط بیاموزید می توانید از محصول کامل تر پخش بار نیوتن رافسون که شبیه سازی و آماده شده است استفاده نمایید و می توانید برای دانلود آن به آدرس زیر مراجعه کنید:

شبیه سازی و آموزش کامل پخش بار نیوتن رافسون در متلب

شبیه سازی های این پروژه در نرم افزار متلب صورت گرفته است و این پروژه دارای برنامه پخش بار به روش نیوتن رافسون به همراه یک مثال حاوی  برای شبکه ۳۳ باسه استاندارد IEEE و اسلاعات شبکه مورد نظر است.
در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.

پروفیل ولتاژ پخش بار نیوتن رافسون

پروفیل ولتاژ پخش بار نیوتن رافسون

پروژه شبیه سازی نرم افزاری کارکرد ماشین سنکرون با متلب

5 Apr 2019

شبیه سازی نرم افزاری ماشین سنکرون

ماشين سنکرون از دو قسمت الکترونيکى و مکانيکى تشکيل شده است و به همین دلیل يک سيستم الکترومکانيکى است. بخش مکانيکى آن که شامل دینامیک روتور  را معمولاً با يک معادله ديفرانسيل درجه دو مدلسازى مى کند. ولى درمدلسازى بخش الکتريکى مدل های زیادی وجود دارد و محققان روش های محتلفی ارائه داده اند. بسته به دقت مورد نظر براى بخش الکتريکى مدلهاى درجه 1 ، 3 ، 5 و درجه صفر در نظر گرفته می شود. تفاوت عمده اين مدلها در دقت آنهاست و همانطور که مشخص است هرچه درجه مدل بالاتر باشد دقت مدل بیشتر خواهد بود.

روى روتور هر ژنراتور سنکرون يک سيم پيچ ميراکننده نوسانات یا damper وجود دارد. اين سيم پيچ که اتصال کوتاه شده، روى تمام روتور توزيع شده است. نقش اين سيم پيچ اين است که در صورتی که جريان استاتور بخواهد خيلى زياد شود، با القاى ولتاژ روى سيپيچ اتصال کوتاه شده، يک جريان زياد از آن  را عبور دهد. اين جريان زياد به نوبه خود یک فلويى را در سیستم ايجاد مىکند که با فلوى سيم پيچ استاتور مخالفت کرده و در نتيجه دامنه جريان استاتور را از این طریق کنترل مىکند.

علت اصلى تفاوت در مدلسازى هاى مختلف، ميزان دقت در مدلسازى سيم پيچ و همچنين در نظرگرفتن و يا نگرفتن فلوى نشتى در سيم پيچ استاتور است. در مدل درجه 5 براى سيم پيچ دمپر روى محور روتور آن، يک سيم پيچ و براى سيم پيچ دمپر روى محور عمود بر آن يک سيم پيچ درنظر گرفته می شود.

شبیه سازی نرم افزاری

در این پروژه شبیه سازی نرم افزاری ماشین سنکرون درجه ۳ با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفته است.

همچنین از طریق لینک زیر میتوانید مقاله شبیه سازی و مدل سازی ماشین سنکرون مغناطیس دائم دا دانلود و تهیه نمایید:

شبیه سازی مقاله مدل سازی ریاضی موتور سنکرون مغناطیس دائم

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی ها برای ماشین سنکرون درجه سه نشان داده شده است.

ماشین سنکرون درجه ۳ در متلب

ماشین سنکرون درجه ۳ در متلب

مقالات isi  , پروپوزال آماده

مقاله مکان یابی و تعیین اندازه بهینه DG با نرم افزار متلب

5 Apr 2019

مکان یابی و تعیین اندازه بهینه DG

در شبکه های برق امروزی که بیشتر به سمت تولید انرژی به صورت غیر متمرکز رفته اند، منابع تولید پراکنده یا Distributed Generation به عنوان یکی از منابع جدید تولید انرژی در شبکه قدرت مطرح است که باعث اسجاد چالش های جدیدی در سیستم های توزیع شده است. اصلی ترین چالش در استفاده از منابع DG در سیستم قدرت جایابی و مکان یابی بهینه آن در شبکه است. دلیل اهمیت جایابی این است که در صورت عدم جایابی صحیح منابع تولید پراکنده در شبکه، مشکلات بسیار زیادی از قبیل ایجاد تلفات شدید در شبکه و یا انحراف ولتاژ زیاد در باس های سیستم توزیع خواهد شد.

یکی دیگر از چالش های مهم در بحث منابع تولید پراکنده، تعیین اندازه بهینه آن برای جاگذاری در شبکه و سیستم توزیع است. در این پروژه اندازه بهینه DG با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک نیز محاسبه شده است.  برای جایابی صحیح DG یا منابع تولید پراکنده در یک شبکه توزیع به طوری که پارامتری از سیستم توزیع کمینه شود روش های مختلفی وجود دراد که یکی از این روش ها برای یافتن مکان صحیح، استفاده از الگوریتم ژنتیک است. در این پروژه جایابی و تعیین اندازه بهینه DG با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک بصورت توام صورت گرفته است.

شبیه سازی جایابی و تعیین اندازه بهینه DG با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب صورت گرفته است. در این پروژه  جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در شبکه 33 باسه استاندارد IEEE صورت گرفته است و بعد از یادگیری کامل آن می توان برای هر شبکه دلخواه از آن استفاده کرد.

در پروژه زیر فقط جایابی DG در سیستم توزیع با الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است که می توانید از آن نیز به همراه فایل آموزشی آماده شده استفاده نمایید:

شبیه سازی جایابی منابع تولید پراکنده DG با الگوریتم ژنتیک

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی جایابی و تعیین انداره بهینه DG در نرم افزار متلب نشان داده شده است.

جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در متلب

جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در متلب

این پروژه شامل موارد زیر است:

1. فایل آموزش کامل ۱۲ صفحه ای

2. تابع بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک در متلب

3. کدنویسی الگوریتم ژنتیک با متلب برای کمینه کردن تابع هدف

4. کدنویسی پخش بار و محاسبه تلفات سیستم توزیع استاندارد 33 باسه IEEE

5. کدنویسی الگوریتم ژنتیک برای جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در سیستم استاندارد 33 باسه IEEE

دانلود مقاله

مقاله isi با موضوع موتور DC 2019

5 Apr 2019

مقاله موتور DC

موتور DC یا موتور جریان مستقیم دارای آرمِیچر (Armature) ازبصورت آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان را در هر پریود دو بار برعکس می‌کند تا در آرمیچر شروع به حرکت کرده و آهن‌رباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در استاتور (Stator) موتور وجود دارد جذب و دفع کنند.

سرعت موتور DC به ولتاژ آن و  گشتاور موتور، به جریان آن وابسته است.

امروزه کاربرد این نوع موتور محدود شده‌است، ولی به واسطه مزیت کنترل‌پذیری مطلوب، همچنان در صنعت موتور DCمورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی موتورهای جریان مستقیم یا DC، تنوع آن است که با ترکیب متنوع در مدار تحریک آنها، می‌توان مشخصه‌های گشتاور –دور گوناگونی بدست آورد. موتور DC به خاطر سادگی کنترل، در سیستم‌هایی به کار می‌روند که نیاز به کنترل سرعت در محدوده وسیع و گشتاور زیاد دارند.

در ماشین‌های DC، کموتاتور به تدریج فرسوده می شود و بنابراین، ماشین های DC نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری دارند که این یکی از ایرادات این موتور ها می باشد.

در این پروژه شبیه سازی موتور DC بصورت چپگرد و راستگرد با مدار راه انداز در نرم افزار AVR کد نویسی شده و در نرم افزار پروتئوس شبیه سازی شده است.

در این پروژه موتور DC توسط یک درایور L298 و با استفاده از AVR ATMEGA16 راه اندازی و شبیه سازی شده است.

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی ها نشان داده شده است.

موتور DC با پروتئوس

موتور DC با پروتئوس

دانلود مقاله isi

مقاله کاهش تلفات با ESS برای خودروهای الکتریکی بصورت word

5 Apr 2019

مقاله کاهش تلفات با ESS برای خودروهای الکتریکی

امروزه خودرو های الکتریکی به خاطر مسایل زیست محیطی و مسایل مربوط به بالابودن قیمت سوخت به طور تدریجی وارد زندگی مردم می شوند. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵، خودرو های الکتریکی حدود ۳۰ درصد از کل خودروها را در جهان شامل شوند.  این خودروها در خانه و یا در ایستگاه های شارژ مخصوص، شارژ می شوند. در هنگام شارژ خوردو به دلیل بالا بودن توان مصرفی بالای ایستگاه های شارژ و یا شارژرهای خانگی تقاضای سیستم توزیع به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در نتیجه سبب بالا رفتن میزان تلفات سیستم توزیع می گردند. برای حل این مشکل راه حل هایی مانند استفاده از سیستممدیریت ESS پیشنهاد شده است.

در این مقاله راه حلی برای توزیع بهینه توان اکتیو و راکتیو ESS با توجه به زمان های کم باری و پر باری برای شبکه و سیستم توزیع پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی نیز در روی شبکه ۳۳ باسه استاندارد  IEEE مورد بررسی قرار گرفته است  و این نتایج نشان می دهد که استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله تلفات سیستم توزیع در هنگام وصل شدن شارژر های خودرو های الکتریکی به سیستم کاهش می دهد.

در این مقاله مدیریت ESS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک انجام شده است و شبیه سازی ها نشان می دهد که تلفات در سیستم توزیع به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین این پروژه شامل توضیح روش و آموزش الگوریتم ژنتیک به همراه پخش بار بهینه است.

شبیه سازی ها در نرم افزار متلب صورت گرفته است و در ادامه نتایج بخشی از شبیه سازی ها نشان داده شه است.

کاهش تلفات برای خودرو های الکتریکی

مقاله isi کاهش تلفات برای خودرو های الکتریکی

← Earlier posts