دانلود پروپوزال روش تحقیق

پروپوزال روش تحقیق

 

چگونه نمونه پروپوزال روش تحقیق را آماده کنیم ؟

یکی از راه هایی که فرد می تواند خود را از لحاظ سطح علمی مورد ارزیابی قرار دهد، ارائه پروپوزال است. پروپوزال دارای مراحل مختلف و متنوع است . پروپوزالی خوب است که علاوه بر پیروی از این مراحل ، بتواند قابل پیشرفت و تغییر باشد. در این صورت، به شکل کاربردی نیز مطرح خواهد شد. مهم ترین بخش یک کار تحقیقی ، روش تحقیق می باشد . این روش در واقع طرح اولیه و پیشنهادی می باشد و با نتیجه نهایی متفاوت است. مانند ان است که یک معمار ساختمان ، طرح اولیه ساختمان را قبل از ساخت ارائه دهد و یک مهندس خبره بتواند بر اساس این طرح اولیه، ساختمانی را بنا کند. پس در ابتدا باید یک طرح اولیه نوشت . این نقشه در واقع یک راهنما است که فرد می تواند کار خود را بر اساس آن عملیاتی نماید. درست است که انتخاب موضوع و فرایند تکمیل پروژه را می توان به راحتی انجام داد، اما در واقع روش تحقیق به عنوان انتخاب یک روش درست و راهنمای مناسب برای انجام پروپوزال می باشد .

افرادی که به دنبال نوشتن پروپوزال برای دکترا هستند ، با یک وضعیت چالش بر انگیز مواجهند. پروپوزال دکتری در واقع یک تعریفی از پروژه پیشنهادی است که با توجه به سوال و رویکرد مسئله، می تواند نتایج مفیدی را به همراه داشته باشد. در پروپوزال های دکتری باید از اساتید بالقوه و حامیان مالی مناسب استفاده کرد تا در نهایت بتوان از این پروپوزال، به عنوان یک پیشنهاد کاربردی و اشتغال زا بهره برد. همچنین پروپوزال های دکتری می توانند نشان دهنده سطح علمی و میزان تلاش پژوهشگر در حوزه فعالیت خود باشند. پروپوزالی خوب است که با پیشرفت کار بتوان آن را تغییر داد و بهبود بخشید . بنابراین نیاز است تا فرد بتواند مراحل انجام آن را به دقت سپری کند .

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد

پروپوزال روش تحقیق ارشد از قسمت های مختلفی تهیه شده است که در ادامه خواهد آمد .

نخستین مرحله ، انتخاب عنوان می باشد که لازمه هر کار تحقیقی است . بدون عنوان ، تحقیق هیچ معنایی ندارد . در واقع چیزی که در عنوان مطرح می شود ، نتیجه نهایی را نشان خواهد داد .

مرحله بعدی ، اصطلاحات و واژه ها هستند که باید به طور فنی و مختص همان موضوع پروپوزال باشند و با توجه به منابع اصلی ، برای آن ها تعریفی ارائه شده باشد .

مرحله بعدی، شرح و بیان مسئله تحقیق است. در این مرحله، یکی از سوالات و دغدغه های پژوهشگر مطرح می شود و او علل ها را ریشه یابی می کند و سپس در صدد حل آن ها بر می آید.

مرحله اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز مهم است . در این مرحله ، اهمیت موضوع تحقیق مشخص می شود و ضرورت انجام آن به اطلاع مخاطب می رسد .

در پروپوزال روش تحقیق ارشد ، پیشینه تحقیق از مراحل بسیار مهم است . در این مرحله لازم است تا پژوهشگر به سوابق و اسناد و مدارک موضوع تحقیق اشاره کرده تا آگاهی افراد را گسترش دهد .

در ادامه پژوهشگر می تواند به بیان سوالات تحقیق خود بپردازد تا بتواند به تحقیق خود ، جهت بدهد . این سوالات باید مستقیما راجع به اهداف تحقیق باشند .

در ادامه یک فرضیه مطرح خواهد شد که در واقع حدس و گمانی است که محقق درباره راه حل این سوالات بدان می پردازد .

در مرحله آخر نیز نتیجه تحقیق و کاربرد آن ، مطرح می شود که می تواند به خیلی از سازمان های درگیر این مسئله ، اشاره نماید .

5 Apr 2019