شبیه سازی نرم افزاری با متلب : پخش بار نیوتن رافسون

پروژه نرم افزاری متلب : پخش بار نیوتن رافسون

فایل کامل و آماده دانلود شبیه سازی نرم افزاری با متلب با موضوع پخش بار نیوتن رافسون : هدف از پخش بار در سیستم توزیع ایجاد شرایط کاری یک شبکه قدرت در حالت پایدار است. هدف اصلي از پخش بار پيدا کردن ولتاژ شين هاي مختلف و زاویه این ولتاژها مي باشد که با کمک اين ولتاژها می توان میزان توان هاي اکتيو و راکتيو در خطوط مختلف را براي شرايط بارگذاري در سیستم قدرت و شبکه توزیع مشخص کرد.

روش های مختلفی برای حل مسئه پخش بار در سیستم توزیع ازائه شده اند که از معروف ترین آنها می توان به روش پخش بار نیوتن رافسون، پخش بار پسرو پیشرو ، و پخش بار گوس سایدل اشاره کرد.

بر اساس ساختار شبکه و نوع نیاز کاربران باید روش پخش بار متناسب با آن در سیتستم مورد استفاده قرار گیرد. پخش بار بار گوس سایدل فقط برای شبکه های حلقوی قابل اجراست و برای شبکه های شعاعی همگرا نمی شود. در طرف دیگر پخش بار پسرو پیشرو فقط برای شبکه های شعاعی قابل استفاده می باشد ولی سرعت همگرایی بالایی دارد.  در عوض پخش بار نیوتن رافسون قابلیت حل هر دو شبکه شعاعی و حلقوی را دارد و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

پروژه نرم افزاری متلب

این پروژه نرم افزاری متلب دارای کد متلب پخش بار به روش نیوتن رافسون می باشد. اگر علاقه دارید تا روش پخش بار نیوتن رافسون را از صفر تا صد به صورت کامل یاد بگیرد و همچنین نحوه کدنویسی را به صورت خط به خط بیاموزید می توانید از محصول کامل تر پخش بار نیوتن رافسون که شبیه سازی و آماده شده است استفاده نمایید و می توانید برای دانلود آن به آدرس زیر مراجعه کنید:

شبیه سازی و آموزش کامل پخش بار نیوتن رافسون در متلب

شبیه سازی های این پروژه در نرم افزار متلب صورت گرفته است و این پروژه دارای برنامه پخش بار به روش نیوتن رافسون به همراه یک مثال حاوی  برای شبکه ۳۳ باسه استاندارد IEEE و اسلاعات شبکه مورد نظر است.
در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.

پروفیل ولتاژ پخش بار نیوتن رافسون

پروفیل ولتاژ پخش بار نیوتن رافسون

5 Apr 2019