مقاله مکان یابی و تعیین اندازه بهینه DG با نرم افزار متلب

مکان یابی و تعیین اندازه بهینه DG

در شبکه های برق امروزی که بیشتر به سمت تولید انرژی به صورت غیر متمرکز رفته اند، منابع تولید پراکنده یا Distributed Generation به عنوان یکی از منابع جدید تولید انرژی در شبکه قدرت مطرح است که باعث اسجاد چالش های جدیدی در سیستم های توزیع شده است. اصلی ترین چالش در استفاده از منابع DG در سیستم قدرت جایابی و مکان یابی بهینه آن در شبکه است. دلیل اهمیت جایابی این است که در صورت عدم جایابی صحیح منابع تولید پراکنده در شبکه، مشکلات بسیار زیادی از قبیل ایجاد تلفات شدید در شبکه و یا انحراف ولتاژ زیاد در باس های سیستم توزیع خواهد شد.

یکی دیگر از چالش های مهم در بحث منابع تولید پراکنده، تعیین اندازه بهینه آن برای جاگذاری در شبکه و سیستم توزیع است. در این پروژه اندازه بهینه DG با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک نیز محاسبه شده است.  برای جایابی صحیح DG یا منابع تولید پراکنده در یک شبکه توزیع به طوری که پارامتری از سیستم توزیع کمینه شود روش های مختلفی وجود دراد که یکی از این روش ها برای یافتن مکان صحیح، استفاده از الگوریتم ژنتیک است. در این پروژه جایابی و تعیین اندازه بهینه DG با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک بصورت توام صورت گرفته است.

شبیه سازی جایابی و تعیین اندازه بهینه DG با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب صورت گرفته است. در این پروژه  جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در شبکه 33 باسه استاندارد IEEE صورت گرفته است و بعد از یادگیری کامل آن می توان برای هر شبکه دلخواه از آن استفاده کرد.

در پروژه زیر فقط جایابی DG در سیستم توزیع با الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است که می توانید از آن نیز به همراه فایل آموزشی آماده شده استفاده نمایید:

شبیه سازی جایابی منابع تولید پراکنده DG با الگوریتم ژنتیک

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی جایابی و تعیین انداره بهینه DG در نرم افزار متلب نشان داده شده است.

جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در متلب

جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در متلب

این پروژه شامل موارد زیر است:

1. فایل آموزش کامل ۱۲ صفحه ای

2. تابع بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک در متلب

3. کدنویسی الگوریتم ژنتیک با متلب برای کمینه کردن تابع هدف

4. کدنویسی پخش بار و محاسبه تلفات سیستم توزیع استاندارد 33 باسه IEEE

5. کدنویسی الگوریتم ژنتیک برای جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در سیستم استاندارد 33 باسه IEEE

دانلود مقاله

5 Apr 2019