مقاله کاهش تلفات با ESS برای خودروهای الکتریکی بصورت word

مقاله کاهش تلفات با ESS برای خودروهای الکتریکی

امروزه خودرو های الکتریکی به خاطر مسایل زیست محیطی و مسایل مربوط به بالابودن قیمت سوخت به طور تدریجی وارد زندگی مردم می شوند. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵، خودرو های الکتریکی حدود ۳۰ درصد از کل خودروها را در جهان شامل شوند.  این خودروها در خانه و یا در ایستگاه های شارژ مخصوص، شارژ می شوند. در هنگام شارژ خوردو به دلیل بالا بودن توان مصرفی بالای ایستگاه های شارژ و یا شارژرهای خانگی تقاضای سیستم توزیع به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در نتیجه سبب بالا رفتن میزان تلفات سیستم توزیع می گردند. برای حل این مشکل راه حل هایی مانند استفاده از سیستممدیریت ESS پیشنهاد شده است.

در این مقاله راه حلی برای توزیع بهینه توان اکتیو و راکتیو ESS با توجه به زمان های کم باری و پر باری برای شبکه و سیستم توزیع پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی نیز در روی شبکه ۳۳ باسه استاندارد  IEEE مورد بررسی قرار گرفته است  و این نتایج نشان می دهد که استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله تلفات سیستم توزیع در هنگام وصل شدن شارژر های خودرو های الکتریکی به سیستم کاهش می دهد.

در این مقاله مدیریت ESS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک انجام شده است و شبیه سازی ها نشان می دهد که تلفات در سیستم توزیع به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین این پروژه شامل توضیح روش و آموزش الگوریتم ژنتیک به همراه پخش بار بهینه است.

شبیه سازی ها در نرم افزار متلب صورت گرفته است و در ادامه نتایج بخشی از شبیه سازی ها نشان داده شه است.

کاهش تلفات برای خودرو های الکتریکی

مقاله isi کاهش تلفات برای خودرو های الکتریکی

5 Apr 2019